Portfolio

Lakeview Village

Lenexa, KS

Architect

THW Design, Atlanta, GA

Mason Contractor

Tri-State Masonry, Kansas City, MO